Modele selekcji

1. modèle funkcijas perswazyjnego Harolda lasswella – 1948. Klasyczny linearny jednokierunkowy modèle opisowy. Konstrukcja modelu oparta na arystotelesowskiej triadzie komunikowania-nadawcy, przekazie i odbiorcy. Proces komunikowania ujęty w formie 5 pytań: KTO mówi?, co mówi?, za pośrednictwem Jakiego kanału mówi?, ne Kogo mówi?, Z Jakim skutkiem mówi? Według Lasswella komunikowanie à proces perswazyjny mający na celu ukształtowanie Nowej, wzmocnienie lub zmianę postawy u odbiorcy. Dokonywanie selekcji h. Wi podstawową metodę interakcji użytkownika w qlik Sense. Selekcje bezrobocia odfiltrowanie określonego podzbioru danych załadowanych ne qlik Sense. Dzięki selekcjom Można skupić się na elementach, o których należy uzyskać Więcej informacji. Qlik Sense odpowiada przez oznaczanie wartości kolorami zgodnie z ich stanami. Selekcja których po procesie rekrutacji. W procesie selekcji zbierane są informacje o kandydatach na Członków Przedsiębiorstwa, które pomagają przewidzieć, Jak b, ą się Oni sprawować na danym STANOWISKU. Następnie dokonywany jest wybór osoby lub osób najbardziej odpowiednich na wakujące Miejsce pracy.

Ważna jest także skrupulatna Analiza proponowanego stanowiska pracy oraz dokładne określenie jakie wiążą się z NIM obowiązki. Następnie Przedsiębiorstwa opracowują sprawdziany, które pozwolą zmierzyć zdolność zainteresowanego wypełniania okre obowiązków. Możliwe jest prowadzenie selekcji pozytywnej (wybór Najlepszych) lub negatywnej (odrzucanie najgorszych). 6. modèle selekcji Westleya i MacLeod-1957. Komunikowanie Interpersonalne: Nadawca A selekcjonuje przedmioty, Tematy x i direct w formie x`przekazuje komunikat do audience B. komunikowanie masowe: Nowy Element C-Gate Keeper czyli masowy Komunikator, posrednik między źródłem Informacji a a publicznością. A i C są Aktywne w procesie komunikowania; B jest OD nich uzależniony. Brak w komunikowaniu masowym sprzężenia zwrotnego, Liczba nadawców i tematów w otoczeniu według których audience mogą się orientować je dokonywać selekcji jest ogromna.